img

Date : 2024-02-28TFR สื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ระดับโลก เปิดอันดับล่าสุด T2 ของไทย แข็งแกร่งกว่า "ลีกสูงสุดเวียดนาม"

TFR สื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ระดับโลก เปิดอันดับล่าสุด T2 ของไทย แข็งแกร่งกว่า "ลีกสูงสุดเวียดนาม"

ลีกรองไทยแกร่งกว่า V.League !!!!

TeamForm Rating (TFR) สื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ระดับโลก

เปิดเผยล่าสุด "ไทยลีก 2" ลีกรองของประเทศไทยแข็งแกร่งกว่า "วีลีก" ลีกสูงสุดของเวียดนาม

โดย “ไทยลีก” ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 141 ของโลก มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ 17 ของทวีปเอเชีย

ในขณะที่ T2 ลีกรองของบ้านเรา TFR คำนวนคะแนนอันดับอยู่ที่ 240 ของโลก ลำดับที่ 31 ของทวีปเอเชีย

 

 

ซึ่งมีอันดับลีกแข็งแกร่งกว่า V.League ลีกสูงสุดของเวียดนาม ที่ถูกจัดอันดับไว้ที่ 250 ของโลก

ค่าสัมประสิทธิ์ ตามหลัง T2 ของไทยอยู่มากถึง 10 อันดับ และห่างจาก T1 ลีกสูงสุดของไทย มากถึง 109 อันดับ

http://upzeed.com/ds/source/2024/2/IMG_4746.jpg?1709100290923


 
Date : 2024-02-28